Prezentacje ustne

PREZENTACJE USTNE:

Do wystąpień ustnych w trakcie sesji plenarnych prezentację należy przygotować w programie Microsoft PowerPoint i dostarczyć obsłudze technicznej na sali najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem sesji.

 

Osoby, posiadające wystąpienia ustne proszone są o zaznajomienie się z układem sesji, zamieszczonym w Programie Sympozjum.