Koordynator Merytoryczny

Przewodnicząca

 • dr Ewa Jankowska-Steifer

Zastępca

 • dr Jolanta Rybczyńska

Sekretarz

 • dr Łukasz Biały

Członkowie:

 • mgr Iwona Czaban
 • dr Joanna Dzwonek
 • dr Grzegorz Gut          
 • dr Hanna Kozłowska
 • dr Marek Kujawa
 • dr Adriana Magalska
 • dr Izabela Młynarczuk-Biały
 • dr Justyna Niderla-Bielińska
 • mgr Joanna Olkowska-Truchanowicz
 • dr hab. Dorota Radomska-Leśniewska
 • dr Anna Rowińska
 • mgr Andrzej Szczepankiewicz
 • dr Dariusz Śladowski
 • mgr inż. Katarzyna Pels
 • mgr Paweł Trzaskoma