Rejestracja i opłaty

 

 

  wczesna rejestracja do 31.05.2017
późna rejestracja po 31.05.2017 rejestracja w trakcie trwania konferencji
Opłata pełna
uczestnicy 450 PLN 500 PLN
600 PLN
studenci i doktoranci 200 PLN 250 PLN 350 PLN

Opłata pełna obejmuje:

 • wstęp na wszystkie Sesje naukowe
 • materiały konferencyjne
 • identyfikator
 • przerwy kawowe
 • lunche w dniach 13.09;14.09
 • udział w uroczystym otwarciu (12.09.)
 • udział w uroczystej kolacji  (14.09.)

Opłata pełna nie obejmuje:

 • noclegu
 
Opłata jednodniowa
Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym jednym dniu obrad - sesje plenarne i plakatowe. 250 PLN
Opłata jednodniowa obejmuje:
 • wstęp na sesje naukowe w danym dniu
 • identyfikator
 • przerwę kawową w danym dniu
 • lunch w danym dniu

Opłata jednodniowa nie obejmuje:

 • materiałów konferencyjnych
 • udziału w imprezach towarzyszących
 • noclegu
 

Aby skorzystać z opłaty ulgowej dla studentów i doktorantów należy posiadać

ważną legitymację studencką.