PROGRAM - 100 lecia Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii

Historia Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

od zarania dziejów do chwili obecnej

(czyli STO LAT i JEDEN ROK)

 

 

To szczególne spotkanie dawnych i obecnych pracowników oraz zaproszonych gości odbędzie się w dniu 12 września (wtorek) w godzinach 14.00 — 16.00 w Auli A, Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Żwirki i Wigury 61 Będą je prowadzić prof. Stanisław Moskalewski, prawie rówieśnik Zakładu oraz dr Łukasz Biały, przedstawiciel znacznie późniejszego pokolenia.

 

 

14.00 - 14.10

 

                     

Mamy nadzieję, że na początku ktoś z Władz Uczelni pożyczy nam, abyśmy doczekali w dobrym stanie i nastroju następnej okrągłej rocznicy

 

14.10 - 14.30

 

 

 

 

Kierownik Katedry i Zakładu prof. dr hab. Jacek Malejczyk powie coś na temat — przeszłość przeszłością, ale nie zawiedliśmy naszych przodków i choć to i owo mogło by być bardziej udane, to jednak bilans jest pozytywny, czyli scharakteryzuje obecny stan Katedry i Zakładu

 

14.30 - 15.10

 

 

 

Prof. dr hab. Janusz Komender przedstawi historię Zakładu od początku jego istnienia do zakończenia wojny a prof. dr hab. Jerzy Kawiak będzie mówić             o wczesnym okresie powojennym

 

15.10 - 15.30

 

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski opowie o tym co sam widział i o czym słyszał w latach powojennych zaczynając od egzaminu, który zdał u p. prof. Jerzego Kawiaka

 

15.30 - 15.45

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Sawicki — o podręcznikach, które napisali inni,           a związane były z Zakładem Histologii

 

 

Jak to na spotkaniach bywa, coś się przedłuży, coś się skróci ale według programu powinno nam zostać kilka minut na wspomnienia osobiste — czy to z życia Zakładu, czy też o borykaniu się z losem poza granicami kraju.