Program

Dzień 1: 12 września 2017 (wtorek)
12:00-20:00 Rejestracja uczestników
14:00-16:00

SESJA SPECJALNA- 100 lecie Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM

prof. Stanisław Moskalewski, dr Łukasz Biały

16:00-17:30 Posiedzenie Zarządu PTHC
18:00-20:00 Uroczyste otwarcie Sympozjum                                                                            

Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM: prof. Jacek Malejczyk

Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTHC: dr Ewa Jankowska-Steifer
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Mirosław Wielgoś 

Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Andrzej Deptała

Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM: prof. Paweł Włodarski     

 

Wykład Inauguracyjny:

prof. Piotr Siciński

“Cell cycle machinery in development and cancer". Harvard Medical School, USA

prof. Dariusz Górecki

“ Functional regulation of P2RX7 purinoceptor in health and disease”.

University of Portsmouth, UK

   
Dzień 2: 13 września 2017 (środa)
09:00-11:00

Sesja I (aula A) – Neurobiologia

Prowadzący: prof. Grzegorz Wilczyński, prof. Irena Kasacka
prof. Mariusz Majewski

09:00-09:30

Grzegorz Wilczyński (30 min.): Struktura i funkcja jądra komórkowego neuronów

09:30-10:00

Marzena Stefaniuk (30 min.) - Czy możemy zajrzeć w głąb mózgu? O metodach
oczyszczania optycznego i obrazowania z zastosowaniem mikroskopu arkusza światła

 10:00-10:30

Elżbieta Pyza (30 min.) - Strukturalna i funkcjonalna plastyczność mózgu w ciągu doby   

 10:30-10:40 Paweł Janikiewicz (10 min.): Porównanie zmian w kodowaniu chemicznym czuciowych neuronów zwojów rdzeniowych korzeni grzbietowych (DRG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni wywołanych działaniem guanetydyny (GUA), toksyny botulinowej A (BTX) oraz resiniferatoksyny (RTX)
 10:40-10:50 Paweł Janikiewicz (10 min.): Indukowane toksyną botulinową (BTX) zmiany w charakterystyce neurochemicznej współczulnych neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zawierających feniksynę (PNX) zaopatrujących pęcherz moczowy świni – badania wstępne
09:00-11:00

Sesja II (aula B) - Biologia nowotworów

Prowadzący: prof. Piotr Dzięgiel, prof. Maciej Zabel, prof. Alina Grzanka

 09:00-09:30

Piotr Fiedor (30 min.): Wirus brodawczaka ludzkiego HPV: diagnostyka i klinika

 09:30-09:45

Agnieszka Ciesielska (15 min.): Genomics Field Application Specialist CEE FIRMA Bio-Rad Laboratories "Precyzyjne profilowanie na poziomie molekularnym z zastosowaniem cyfrowego emulsyjnego PCR"

 09:45-09:55

Izabela Biały (10 min.): Entoza w komórkach nowotworowych

 09:55-10:05

Natalia Glatzel-Plucińska (10 min.): Białko SATB1 w niedrobnokomórkowych rakach płuc

 10:05-10:15

Łukasz Zadka (10 min.): Ekspresja IL10RA koreluje ze stopniem zaawansowania nowotworów jelita grubego

 10:15-10:25 Katarzyna Mieszała (10 min.): Rola resweratrolu w regulacji ekspresji Sirt1 w komórkach nowotworowych raka trzustki
 10:25-10:35

Katarzyna Nowińska (10 min.): Rokownicze znaczenie ekspresji iryzyny w niedrobnokomórkowych rakach płuc

 10:35-10:45 Agnieszka Rusak (10 min.): Rola białka YKL-40 w procesie angiogenezy w raku gruczołu piersiowego
 10:45-10:55

Jędrzej Grzegrzółka (10 min.): Ekspresja tesminy w niedrobnokomórkowym raku płuc – doniesienie wstępne

11:00-11:30 Przerwa kawowa                                                                                        
11:30-12:30 Sesja Plakatowa - Plakaty od numeru 2 - 29
12:30-14:30 Sesja III (aula A) -Specjalna - Struktura i funkcja jądra komórkowego

Prowadzący: prof. Grzegorz Wilczyński, dr Ewa Jankowska-Steifer

 12:30-13:00

Janusz Maszewski (30 min.): Mechanizmy kontrolne cyklu komórkowego w warunkach stresu replikacyjnego u roślin

 13:00-13:30

Dariusz Smolinski (30 min.) - Posttranskrypcyjna regulacja ekspresji genów. Tłok i chaos w jądrze komórkowym czy wręcz przeciwnie?   

 13:30-14:00

Izabela Szczerbal (30 min.): Architektura jądra interfazowego w trakcie adipogenezy

 14:00-14:15 Agnieszka Walczak(15 min.): Rainbow ChRISP technika do wysokorozdzielczej
wizualizacji terytoriów chromosomowych
12:30-14:30

Sesja IV (aula B) – Biologia rozrodu i Immunologia    

Prowadzący: prof. Barbara Bilińska, prof. Hieronim Bartel,
prof. Jacek Malejczyk

 12:30-13:00

Jacek Malejczyk (30 min.): Endometrioza i czynniki regulujące apetyt

 13:00-13:30

Włodzimierz Maślinski  (30 min.): Rola szpiku kostnego w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

 13:30-13:40

Irena Kasacka (10 min.): Białko S100A6 w fizjologii i wybranych stanach patologicznych

 13:40-13:50

Prezentacja Firmy Carl Zeiss (10 min.)

 13:50-14:00

Joanna Jakubik (10 min.): Standardowe parametry seminologiczne a dojrzałość chromatyny plemnika

 14:00-14:10

Barbara Wąsowska (10 min.): Ekspresja genów regulowanych przez czynnik transkrypcyjny HIF w fizjologicznie ukrwionej macicy świni oraz po eksperymentalnie wywołanym niedokrwieniu

 14:10-14:20

Maciej Pękała (10 min.): Izolowane eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego jako przyczyna niewydolności krążeniowej u noworodka. Opis przypadku

 14:20-14:30 Dorota Radomska-Leśniewska (10 min.): Ocena ekspresji wybranych czynników reakcji zapalnej w uszkodzeniach stożka rotatorów
14:30-15.30 Przerwa obiadowa - Lunch                                                                         
15:30-16:30 Sesja Plakatowa - Plakaty od numeru 30-59
20:00 Uroczysta Kolacja                                                                                       
   
Dzień 3: 14 września 2017 (czwartek)
09:00-10:50 Walne Zebranie Członków PTHC - 1 termin
09:15-10:50 Walne Zebranie Członków PTHC - 2 termin

09:00-09:30

09:30-10:00

 

 

Warsztaty: Trójwymiarowa, automatyczna wizualizacja komórek i tkanek w mikroskopie elektronowym

Miejsce: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

11:00-11:30 Przerwa kawowa                                                                                        
11:30-13:30

Sesja V (aula B) - Biologia komórki i nowoczesne techniki badawczo-diagnostyczne    

Prowadzący: prof. Ryszard Wiaderkiewicz, prof. Romuald Wojnicz,
prof. Michał Żmijewski

 11:30-12:00

Elżbieta Wyroba (30 min.): Wyciszanie genów, mutageneza i białka rekombinowane -  narzędzia do wyjaśnienia roli modyfikacji postranslacyjnych

12:00-12:30

Anna Ratajska (30 min.): Niezwykłe właściwości makrofagów

 12:30-12:50

Edyta Reichman-Warmusz (20 min.): Immunohistochemiczna ocena antygenów tkankowych w transmisyjnym mikroskopie elektronowym w reżimie kriogenicznym: nowe wyzwania

 12:50-13:00 Łukasz Biały (10 min.): Rekrutacja Tripeptydylpeptydazy II (TPPII) aggresomu po zablokowaniu proteasomów w komórkach mysiego raka jelita grubego
 13:00-13:10 Maciej Gagat (10 min.): Indukowana czynnikiem martwicy nowotworu typu alfa aktywacja komórek ludzkiego śródbłonka tętnicy wieńcowej prowadzi do reorganizacji cytoszkieletu aktynowego sprzyjającej mechanicznemu rozerwaniu połączeń międzykomórkowych
 13:10-13:20

Kinga Skieresz-Szewczyk  (10 min.): Badania immunohistochemiczne i mikrospektroskopia Ramana w badaniach cytokeratyn w nabłonku języka u ptaków

 13:20-13:30

Michał Kulus (10 min.): Interdyscyplinarne badania szczątków kostnych syfilityka z wczesnonowożytnej nekropolii wrocławskiej

13:30-14:30 Przerwa obiadowa - Lunch                                                                         
14:30-16:30

Sesja VI (aula B) - Świat genetyki i Młodych Badaczy

Prowadzący: prof. Marzenna Podhorska-Okołów, prof. Piotr Czekaj

 14:30-15:00

Rafał Płoski  (30 min.): Sekwencjonowanie całoeksomowe w wykrywaniu nowych chorób człowieka

 15:00-15:20

Aneta Ścieżyńska (20 min.): Sekwencjonowanie następnej generacji i co dalej? Analiza nowych mutacji miejsc składania na przykładzie genu ABCA4    

 15:20-15:30

Dominika Oziębło (10 min.): Ekspansja powtórzeń trójnukleotydowych CTG18.1 u polskich pacjentów z dystrofią śródbłonka rogówki Fuchsa

 15:30-15:40

Joanna P.Wróblewska (10 min.): (Mikro)Profilowanie molekularne nowotworów tarczycy u pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 15:40-15:50

Mateusz Ożóg (10 min.): Porównanie mieszanin utrwalających w kriotechnice Tokuyasu

 15:50          

Prezentacja najlepszych prac plakatowych. Wręczenie nagród i wyróżnień

16:30 Zakończenie Sympozjum