Plakaty

PLAKATY:

Uczestnicy prezentujący prace w Sesji Plakatowej (13.09.2017) zobowiązani są do obecności przy swoich pracach, w czasie trwania sesji. 

  • Autorzy zakwalifikowanych prac zobowiązani są przygotować plakat konferencyjny o wymiarach A0 (wysokość 119 cm; szerokość 84 cm)
  • Plakaty w formie drukowanej (w języku polskim lub angielskim) należy wywiesić w miejscu wskazanym przez Organizatora w terminie przewidzianym programem Zjazdu. Plakaty powinny być dostępne dla uczestników nie tylko w trakcie trwania sesji plakatowej, ale także w trakcie trwania sesji plenarnych danego bloku sesji. Plakaty prezentowane w sesji dopołudniowej powinny być wywieszone rano wraz z początkiem obrad danego dnia, natomiast plakaty z sesji popołudniowej niezwłocznie po zakończeniu przerwy na lunch. Plakaty powinny być zdjęte po zakończeniu danej sesji plakatowej.

Komisja oceniającą spośród przygotowanych przez uczestników plakatów wyłoni najlepsze i te będą prezentowane w ramach Sesji plenarnej Młodych Badaczy (14.09.2017).
Przewidziany czas prezentacji 5-10 minut.

 

Plakaty zakwalifikowane do sesji plenarnej powinny być przygotowane w wersji elektronicznej powinien zostać przygotowany w formie pliku PowerPoint (*.PPT) i składać się z maksymalnie 7 slajdów (1 slajd zawierający tytuł pracy oraz imiona i nazwiska wszystkich Autorów i ich afiliacje; 1 slajd zawierający wprowadzenie i cel pracy; 1 slajd poświęcony metodyce pracy; maksymalnie 3 slajdy przedstawiające wyniki oraz 1 slajd zawierający wnioski).

 

Plakaty zakwalifikowane do sesji plenarnej powinny być dostępne dla uczestników przez cały dzień w którym przewidziana jest ich prezentacja w formie ustnej.

 

 

Sesja Plakatowa 13.09.2017 godzina: 11.30-12.30

nr

 

Nowotworzenie

Przewodniczący: dr hab. Dorota Radomska-Leśniewska,dr Izabela Młynarczuk-Biały

Prezentujący

 

P-2 Interakcje kwercetyny z białkami i lipidami błon komórek raka szyjki macicy człowieka (HeLa) Bożena Pawlikowska-Pawlęga
P-3 Ocena klinicznej przydatności koekspresji p53, HER2 i HSP90 w rakach jajnika.  Clinical utility coexpression of p53, HER2 and HSP90 in ovarian cancer Anna Lis-Nawara
P-4 Ekspresja mukopolisacharydów w rakach i zmianach nienowotworowych jelita grubego. Expression of mucopolysaccharides in cancer and non-neoplastic lesions of large intestine Elżbieta Siodła
P-5 Ekspresja wybranych mucyn (MUC1 i MUC2) w rakach jelita grubego i odbytnicy. Expression of selected mucins (MUC1 and MUC2) in colorectal cancers Elżbieta Siodła
P-6 Overexpression of Sonic Hedgehog pathway components in clear cell renal carcinoma – preliminary results Anna Kotulak
P-7 Notch and EGFR in non-small cell lung cancer Joanna Pancewicz
P-8 Włókniak brodawczakowaty (fibroelastoma papillare) zastawki trójdzielnej – analiza ultrastrukturalna Łukasz Mielańczyk
P-9 Ekspresja markerów proloferacji - MED15, MCM7 i Ki-67 oraz białka p16- markera transformacji nowotworowej, w rakach płaskonabłonkowych krtani Urszula Ciesielska
P-10 Leczenie chirurgiczne złożonego histologicznie raka podstawnokomórkowego okolicy kąta ust - opis rzadkiego przypadku Damian Dudek
P-11 Immunohistochemiczna ocena białek adhezji komórkowej EpCAM i MCAM w raku żołądka Anna Pryczynicz

nr

 

Neurobiologia 1 

Przewodniczący: dr hab. Anna Robak, dr Hanna Kozłowska

Prezentujący

 

P-12 Wpływ ekspertymentalnie wywołanej hiperglikemii na ekspresję substancji p w neuronach zwoju mięśniowego części wpustowej żołądka świni Katarzyna Zysek
P-13 Kompleks szyszynkowy minoga rzecznego Lampetra fluviatilis (L.). I. Badania histologiczne Kamila Kwiecińska
P-14 Kompleks szyszynkowy u minoga rzecznego. II. Badania histochemiczne i immunohistochemiczne. The pineal complex of the river lamprey (Lamperta fluviatilis). II. Histochemical and immunohistochemical studies Natalia Ziółkowska
P-15 Kompleks szyszynkowy minoga rzecznego Lampetra fluviatilis (L.). III. Badania ultrastrukturalne Bogdan Lewczuk
P-16 Morfologiczne oznaki wzajemnego oddziaływania pinealocytów i limfocytów w szyszynce kaczki piżmowej (Cairina moschata) Barbara Przybylska-Gornowicz
P-17 Wizualizacja trójwymiarowa szyszynki w wybranych etapach rozwoju embrionalnego indyka Magdalena Prusik
P-18 Ultrastruktura pinealocytów i komórek podporowych w szyszynce kaczki piżmowej (Cairina moschata). Ultrastructure of pinealocytes and supporting cells in the pineal organ of the muscovy duck (Cairina moschata) Natalia Skiepko
P-19 Wzrost ekspresji peptydu kodowanego genem dla kalcytoniny CGRP w neuronach zwoju mięsniowego enterycznego układu nerwowego w cześci wpustowej żołądka świni w przebiegu eksperymentalnie wywołanej cukrzycy Weronika Kruszewska
P-20 The model of spinal cord injury treatment – the histological and neuroimaging evaluation of the intraspinal mesenchymal stem cells administration Katarzyna Jezierska-Woźniak
P-21 Histochemiczna identyfikacja oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u samic i samca psa domowego (Canis lupus familiaris). Histochemical identification of oligodendrocytes in the selected brain areas of male and female in domestic dog (Canis lupus) Agata Wawrzyniak

nr

 

Varia

Przewodniczący: dr Justyna Niderla-Bielińska, dr hab. Dariusz Śladowski

Prezentujący

P-22 Keratynizacja nabłonka przełyku bobra europejskiego jako efekt uwarunkowań genetycznych i przystosowań sezonowych do zmian rodzaju pobieranego pokarmu Maria Hanuszewska
P-23 Wpływ lidokainy na komórki glejaka szczurzego linii C6 Magdalena Izdebska
P-24 Narząd węchowy minoga rzecznego Lampetra Fluviatilis (L.) Marcela Petrusewicz-Kosińska
P-25 Wpływ sulforafanu na wybrane białka cyklu komórkowego w linii komórkowej niedrobnokomórkowego raka płuca H1299 Agnieszka Żuryń
P-26 Histologiczna ocena rozwoju nerek młodych szczurów po zabiegu chirurgicznym i zaopatrzeniu rany klejem fibrynowym Joanna Jagielska
P-27 Effect of matrix stiffness on integrin-mediated signaling pathways of cells isolated from umbilical cord Wharton's jelly/.Wpływ sztywności podłoża na ścieżkę sygnałową zależną od integryn w komórkach izolowanych z galarety Whartona sznura pępowinowego Małgorzata Witkowska-Zimny
P-28 Walidacja automatycznej ekstrakcji PCNA w materiale z nowotworem jelita grubego Joanna Jagielska
P-29 Analiza porównawcza parametrów morfometrycznych kręgów odcinka szyjnego kręgosłupa u rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) Anna Charuta
     
Sesja Plakatowa 13.09.2017  godzina: 15.30-16.30

nr

 

Immunologia

Przewodniczący: dr hab. Wiesława Niklińska, dr Agnieszka Żuryń

Prezentujący

 

P-30 Modulacja ekspresji skórnego analogu osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w łuszczycy Michał Żmijewski
P-31 Ekspresja czynnika tkankowego w blaszkach łuszczycowych oraz wpływ zmian w mikrokrążeniu naczyń skóry na etiopatogenezę łuszczycy Marta Nowak
P-32 Wpływ trombomoduliny, czynnika von Willebranda oraz stanu miejscowej prokoagulacji  na pojawienie się zmian skórnych w przebiegu łuszczycy Michał Tiszler
P-33 Znaczenie diagnostyczne nacieku zapalnego oraz odsetka utkania nowotworu do podścieliska w materiale tkankowym chorych na raka jelita grubego Katarzyna Jakubowska
P-34 Ocena wpływu likopenu i resweratrolu na  kinetykę naprawy DNA w leukocytach osób narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące. The effects of lycopene and reveratrol on the kinetic of DNA repair in leukocytes of individuals occupationally exposed to ionizing radiation Małgorzata Dobrzyńska
P-35 Porównanie wpływu różnych dawek Cyklosporyny A na obraz histologiczny allotransplantantów skóry w zwierzęcym modelu doświadczalnym Piotr Czekaj
P-36 Limfocyty naciekające guz w raku jelita grubego Katarzyna Jakubowska
P-37 Czy obecność makrofagów w wycinkach mięśnia sercowego chorych z kardiomiopatią jest zjawiskiem korzystnym klinicznie? Romuald Wojnicz
P-38 Ocena stężenia Interleukiny 6 w wątrobie zwierząt poddanych intoksykacji patuliną Patrycja Chylińska-Wrzos
P-39 Ocena stężenia Interleukiny 6 w nerce zwierząt poddanych intoksykacji patuliną Marta Lis-Sochocka

nr

 

Neurobiologia 2

Przewodniczący: prof. Aldona Kasprzak, prof. Barbara Przybylska-Gornowicz

Prezentujący

 

P-40 Immunoreaktywność  kalretyniny w hipokampie szczura po podawaniu owoców papryki habanero (Capsium Chinese Jacq.) Karol Rycerz
P-41 Immunoreaktywne dla kalretyniny neurony istoty szarej okołowodociagowej dorosłych szczurów po podawaniu glutaminianu sodu Karol Rycerz
P-42 Morfometryczna ocena oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u samca i samicy owcy (Ovis aries). Morphometric evaluation of oligodendrocytes in selected areas of the brain in the male and female sheep (Ovis aries) Agata Wawrzyniak
P-43 Immunoreaktywność astrocytów pola CA1 hipokampa szczurów po podawaniu owoców papryki habanero (Capsium Chinense Jacq.). Immunoreactivity of CA1 hippocampal astrocytes in rats after intragastric administration of habanero peppers (Capsicum Chinese Jacq.) Agata Wawrzyniak
P-44 Wpływ analogów gonadoliberyny na ekspresję SMIM20/feniksyny oraz receptora GPR173 w narządach osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej szczurów Artur Pałasz
P-45 Analiza histochemiczna neuronów hipokampa u kozy domowej (Capra hircus). Histochemical analysis of hippocampal neurons in domestic goat (Capra hircus) Iwona Łuszczewska-Sierakowska
P-46 Ontogenetyczny rozwój neuronów zawierających parwalbuminę w prążkowiu grzbietowym samca świnki morskiej Barbara Wasilewska
P-47 Immunodetekcja kalretyniny w korze zakrętu obręczy w okresie płodowym i u nowonarodzonych świnek morskich Beata Hermanowicz-Sobieraj
P-48 Występowanie feniksyny w splotozwojach wybranych odcinków przewodu pokarmowego świni – badania wstępne Agnieszka Oponowicz
P-49 Receptor estrogenowy-alfa współwystępuje z białkami wiążącymi wapń w polu przedwzrokowym kawii domowej Krystyna Bogus-Nowakowska

nr

 

Fizjologia i Rozród

Przewodniczący: dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, dr Marek Kujawa

Prezentujący

 

P-50 Zmiany w aorcie po przewlekłej suplementacji białkiem serwatkowym lub pyłkiem kwiatowym u szczurów rasy Wistar Michał Konrad Zarobkiewicz
P-51 Wpływ pyłku kwiatowego i białka serwatkowego na nerki Mirosław Sławiński
P-52 Wybrane standardowe oraz molekularne parametry seminologiczne mężczyzn 5 grup wiekowych Aleksandra Rosiak
P-53 Analiza korelacji między ekspresją receptora androgenowego i estrogenowego α, a wybranymi parametrami metabolicznymi u mężczyzn z BPH. Analysis of the correlation between expression of AR and ER α and selected metabolic parameters in men with BPH Katarzyna Grzesiak
P-54 Ocena morfologii, apoptozy i procesu włóknienia w ścianie trzonu macicy kobiet po menopauzie. Evaluation of morphology, apoptosis and fibrosis in endometrial wall of postmenopausal women Malwina Anna Łazowska - Kuźniak
P-55 Expression of vitamin D3 receptor in the porcine uterus and its correlation with plasma 25OHD3 level Małgorzata Grzesiak
P-56 Does neonatal exposure to estrogenic/anti-estrogenic agents affect the expression of oocyte-derived factors and their receptors in preantral follicles of adult swine? Małgorzata Grzesiak
P-57 Ograniczenie włóknienia płuc indukowanego nikotyną za pomocą agonisty receptora CB2 Ewelina Wawryk-Gawda
P-58 Zmiany rozmieszczenia lipidów w korze nadnercza królików z nieleczoną długotrwałą cukrzycą doświadczalną. Lipids distribution in adrenal cortex of rabbits with long-term untreated experimental diabetes mellitus Agnieszka Magdalena Grzebalska
P-59 Ocena leptyny w żołądku i surowicy kobiet i mężczyzn. Badania porównawcze Alicja Lewandowska